Home Home (HE, AR, CH, NL, FR, DE, HU, KO, PR, PT, RU, SP) Home page Dutch version
Geen enkel niveau van rechtschapenheid en toewijding van lammeren zal de wolf op afstand houden.
De lammeren mogen zich een tijdje goed en veilig  voelen…totdat ze opgegeten worden, een voor een.
Vraag niet: “waar is onze Herder ?”
Hij vraagt: “Hebben jullie je al verenigd in mijn Naam rondom het eeuwige vuur?”

Opdracht

Meer nog dan het zijn van een Moreel voorbeeld – een passende opdracht voor alle volkeren – is de strijd tegen het moreel relativisme, de afgoderij van het kwaad. Het is de hogere trede op Jacob’s ladder naar de vervolmaking van het Eeuwige Joodse Verbond.

De bovenstaande schema toont op empirische wijze de continuïteit van de Joodse opdracht.

JCA is opgericht om de boodschap te verspreiden dat het Uitverkoren (Verkiezend) Volk een bewezen opdracht heeft van de Sinai om  de Universele Moreel en de heiligheid van het menselijk leven te bevestigen contra de antithese van het Moreel Relativisme en de afleidingen daarvan. Dit laatste zou de  mensheid tot slavernij brengen onder het verschrikkelijke dogma dat het doel de middelen heiligt. Het Moreel Relativisme bereikte haar hoogtepunt in de theorie van toen het Superras en nu van de Super Jihad -- een nieuwe totalitaire afgoderij tegen de Islam, gebaseerd op terreur en offers van menselijk bloed.

Dit is een oproep aan het Joodse Volk en iedere vriend (Halil) van Israel om zich te verenigen in de strijd tegen (1) deze idolate bedreiging van de mensheid en (2) de antisemitische  vervorming van het Uitverkoren zijn.
De eerste voorlopige publicatie in dit verband –God en de Shoah- werd uitgegeven in april 2010 .

De volgende publicatie- het uitverkoren volk tegen het antisemitisme- gaat dieper op de stelling in.

 

Onze doelstellingen:

  • Het bevestigen van een primaire betekenis van het begrip Uitverkoren Volk -- uitzonderlijkheid, niet superieur
  • Het herstellen van een gevoel van een opdracht te hebben in het zoeken naar Eenheid en Uniciteit dat voor velen verloren is gegaan door de Shoah
  • Joden te bereiken die zich ongemakkelijk voelen met het idee dat ze een deel zijn van de Uitverkoring of Verkiezing
  • De Christelijk bevestiging van het eeuwige Joodse Verbond te versterken naast dat van henzelf
  • De Moslims helpen met het verspreiden van verwijzingen in de Koran naar de Sinai, het eeuwige Verbond met de Kinderen van Israel en hun terugkeer naar Het Land, en dus
  • Joden, Christenen en Moslims verenigen en mobiliseren tegen de bloeddorstige afgoderij, zo duidelijk aanwezig in de reïncarnatie van duivelse bij de Super Jihad, een falsificatie van de Islam

 

 

Oprichter

Aaron Braunstein is geboren in de Verenigde Staten. Hij heeft diplomas van de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem, alsmede van de Universiteiten van Parijs en Johns Hopkins in Baltimore. Hij is gepensioneerd, na 30 jaar actieve dienst voor de U.S. Foreign Service, waarvan 13 jaar in Moslim landen. Hij is woonachtig in Jeruzalem en is redacteur van Engelse teksten voor Yad Vashem.

Read more...