Home The Parable of the Almighty as Teacher (Eng) Hebrew version

תצוגה אל תת-אלוף אלי שרמייסטר

קצין החינוך והנוער הראשי לצה"ל
25 ליוני 2012
הקריה

הבסיס הרוחני לחידוש ריבונות ועוצמה יהודיות

 

הייעוד
קידום פרדיגמה יהודית  חינוכית למען ניצחון רוחני של האנושות כולה על הרוע

 

?הרוע מה הוא

שעבוד של המין האנושי תחת הסיסמה האיומה כאילו 'המטרה מקדשת את האמצעים'

 

מוסר יחסי שהגיע לשיאו בתיאוריה של הגזע העליון

ובימינו בג'יהאד העליון, אידיאולוגיה טוטליטרית חדשה, הפועלת כנגד האסלאם

והמבוססת על טרור והקרבת קורבנות אדם.

 

תיזה                                               אנטיתזה

מוסר אוניברסאלי                                מוסר יחסי

שרות                                               שליטה

הצטיינות                                             עליונות

עם נבחר\עם בוחר

כנגד

אימפריה עליונה

כנסיה עליונה

פרולטריון עליון

גזע עליון

ג'יהאד עליון

 

?"עם נבחר\ עם בוחר"

 

מיליונים בודדים של יהודים אומרים כן

 

לעומתם

 

מאות מיליונים של נוצרים אומרים כן ומוכנים להרים את נס ציון

 

אבל  נבחר למה ??  זאת היא השאלה

 

אור מוסרי לגויים ?   לא רק

ביאת המשיח ?   לא רק

 

ובעיקר, יעודים אלו לא עונים על שאלת החיים והמוות היום

 

אלא יעוד אחר מראשית דרכנו כעם

 

להיות חלוצים במאבק הנצחי נגד הרוע המשטרי

 

?ומעיין לנו

 

מתוך 4,000 שנות ציוויליזאציה יהודית דתית

 

 

?איפה הרוע היום

 

באיראן של ימינו

ואצל

"כלביו הרצים"

 

 

?ניצחון רוחני על הרוע המשטרי, מה הוא


קודם כל, להכיר את הרוע

ואז

לא להמציא תירוצים לקיומו

 

 

גישה רוחנית – מוסרית – דתית

 

? למה

 

לקדם עקרונות דת בסיסיים

ומשותפים

ליהדות,   לנוצרות   ולאסלאם

 

עקרונות שהם מעל ונגד כל כיתתיות

 

ובכן, לא מלחמת דת

אלא

מאבק למען הדת

 

? והבסיס

 

!!קדושת החיים

!!מוסר אוניברסאלי

 

כדי לקדם

 

מטרות חינוכיות

לקדם את המשמעות היסודית של המושג "עם נבחר\ עם בוחר " -  שהיא הצטיינות, ולא עליונות -
הצטיינות מי השורש של ציון  --העם היהודי הוא נושא הלפיד מסיני, ולא מקור להבתו -
להחזיר תחושת שליחות בחיפוש אחרי האיחוד האלוהי –  בסיס לגאווה יהודית חיובית -
להגיע אל כל יהודי החש מבוכה בהיותו חלק מהעם היהודי -
לחזק את ההכרה הנוצרית בברית היהודית הנצחית –
שאנו חלוצים במאבק המשותף נגד הרוע -
לגיטימיזציה נוספת של עם ושל מדינה -
,לעזור למוסלמים ולכולנו ללחם נגד הקיצוניות – צוו השעה הוא בעקר מתינות נגד קיצוניות -
ולא, לפי שעה, דמוקרטיה נגד רודנות
ועל כן –
לאחד ולהניע יהודים, נוצרים ומוסלמים כנגד עבודת האלילים המודרנית וצמאת הדם כפי שקמה לתחייה עם הג'יהאד העליון -