Home What is JCA? (Heb, Eng, Rus) What is JCA? Hebrew version

Jewish Covenant Alliance R.A. # 580536027

התאחדות הברית היהודית, ע"ר

educational alliance in the eternal struggle against evil idolatry

שליחות יהודית לא-מגזרית לגויים

www.covenantalliance.org This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

________________________________________________________________________________

 

שליחות יהודית לא-מגזרית ברוח אברהם

נובמבר 12, 2016 (מבוסס על דבר תורה, פרשת לך לך)

 

לפני כשש שנים הקמתי את הארגון "התאחדות הברית היהודית, ע"ר (אב"י) לשם מאבק נגד רוע משטרי המבקש להשליט אידיאולוגיה טוטליטרית אלילית על העולם כולו.

אני מאמין שיש מקום לשיתוף פעולה הדוק בין אב"י והרבה ארגונים יהודיים אחרים, במיוחד בתחום של שיקום המושג "שליחות" ( “mission”) בהקשרו היהודי הטהור. מושג זה יכול לתת לצעירים יהודיים הנמצאים במצב של מבוכה, תחושה של מטרה יהודית נעלה שהיא פרטיקולארית ואוניברסאלית כאחד.

אנו שואבים את ההשראה שלנו מאברהם אבינו, "המיסיונר" הראשון בהיסטוריה האנושית. הוא היה הראשון לקדם ייעוד יהודי אל אומות העולם במאבק נגד עבודה זרה רשעה המאיימת כיום על האנושות כולה בתור רוע משטרי. כפי שאפשר לראות באתר אב"י, רוע משטרי מבקש להטיל אידיאולוגיה טוטאליטרית אלילית על העולם כולו דרך הקרבת דם אדם – איראן האייתוללית, חיזבאללה, חמאס, דאע"ש ושאר עוזריהם ומנחיהם (צפון קוריאה, האו"מ ואחרים).

אנו לוקחים ברצינות את הצו האברהמי אור לגויים על ידי זה שדף הבית של אב"י כתוב ב 10 שפות (עד כה) – ברוב השפות האירופאיות וכן בקוריאנית ובסינית. ואכן, כתמיד, העם היהודי ומדינת ישראל הם המתריעים בשער נגד עבודה זרה רשעה בעולם – בידינו שופר המכריז על סכנה קבל עם ועדה, יד הנתמכת על ידי כל תומכינו.

היום אנו מחזירים לידינו את הייעוד של שליחות היהודית נגד רוע משטרי ש"הושאל" מאיתנו לפני 2,000 שנה – עכשיו אנחנו משיבים אותו הבייתה כמו ה"שליכוס" (שליחות) של תנועת חב"ד אם כי בהתמקדות אחרת.

הדגש שלנו הוא לא על כל הטוב שיש בקידום המוסר האישי (שבע מצוות בני נוח) אלא במאבק הנצחי נגד רוע המשטרי בעולם.

ב 16 בספטמבר, 2016, המגזין ג'רוזלם פוסט, פרסם רעיון איתי על דף שלם המספק יותר מידע אודותיים וחשוב יותר אודות אב"י.

לדעתי, אחד החטאים היהודיים הגדולים בשנות ה 20 וה 30 של המאה הקודמת, התבטא באמירה "גויישע זאך" (עניין הגויים). אז נכשלנו במבחן שנתן לנו מורנו. חס וחלילה שנשוב ונכשל במבחן שלנו היום כמו שעושים אלה משמאל ומימין כאחד באומרם: "בואו נסדר את הבית שלנו, לפני שנטיף לעולם". שתי קבוצות אלו גם יחד, חושבות במונחים מוסרניים מושרשים. אבל לזאבים בחוץ לא אכפת כמה צדיקים אנחנו!

אתם יכולים לעזור בהפצת בשורה על השליחות היהודית של אב"י ליחיד ולרבים!!

אהרון בראונשטיין, USFSO (בדימוס)

מייסד

התאחדות הברית היהודית, ע"ר, ירושלים