Home Ten Excuses for Regime Evil -- Then and Now (Eng, Heb, Ger, Rus) Hebrew version

עשרה תירוצים לרוע משטרי* - אז ועכשיו

שירות ציבורי, להצלת חיים, מאת התאחדות הברית היהודית, ע"ר 580536027 –

שליחות יהודית לעמים

www.covenantalliance.org

תירוצים טובים לכל מי שזקוק לסיבות לשבת בחיבוק ידיים

המצבים משתנים, אבל התירוצים נשרים אותו דבר

מוגש על ידי אהרון בראונשטיין, נשיא מייסדת, אב"י

האייטולות באיראן הם בעיקר דברים בגישתם כלפי ישראל וציונות.

הם אינם אנטישמים; אפילו יש להם את תמיכתם של יהודים אנטי-ציוניים.

הם רק מגיבים להשפלות שהם סבלו מהקולוניאליזם והאימפריאליזם המערבי בהלך 100 השנים האחרונות.

הם רוצים יכולת גרעינית מטעמים כלכליים שלה ולהשיג "מקום מכובד תחת השמש".

הם רוצים לטהר את העולם המוסלמי ולשים קץ לכל התוהו ובוהו והדיכוי במדינות הערביות הקיימות.

"כאשר המטרות הן אציליות, האמצעים מוצדקים".

האייתולות של איראן לא יכולים להיות לחלוטין רע; הרי הם נגד דאע"ש, הלא כן ?

הם רוצים לאחד את כל המוסלמים; מה יכול להיות כל כך רע בזה ?

הם יצרו את משמרות המהפכה רק כדי למנוע אפשרות  של   הפיכה צבאית פוטנציאלית.

בכל מקרה, היהודים מבקשים להוביל את כולנו למלחמה נוראה; וכולם יודעים איך היהודים הם.!

1.  הנאצים מלאים בדיבורים; הם ישנו מנגינה כאשר הם יצריכו לנהל את המדינה.

2.  הם אומרים דברים רעים כדי להשפיע על הבחירות; זה ישתנה כאשר הם יהיו בשלטון ויצטרכו להתמודד עם בעיות אמיתיות של עמם.

3.  הם רק מעוניינים בביטול ההשפלות שהושתו על הנגרמים הגרמנים לאחר תבוסתם במלחמת העולם הראשונה

4.  הם מחזירים עם גדול לעבודה עם תחושה מחודשת של גאווה לאומית.

5.  הם בבירור בעד שיפור הגזע; השבחת הגזע היא מאוד פופולרית גם במדינות דמוקרטיות.

6.  כפי שאומרת האמרה, "לא ניתן לעשות חביתה בלי לשבור ביצים."

7.  הנאצים לא יכולים להיות לחלוטין רעים; הם הרי נגד הבולשביקים, הלא כן?

8.  הם רק רוצים לאחד את כל הגרמנים במדינה אחת; מה יכול להיות כל כך רע בזה?

 

9.  ברלין פרקה את חוליות הבריונים (החולצות  החומות) -- עכשיו ישרוד חוק וסדר במדינה.

10.  בכל מקרה, זה הכול באשמת היהודים משום שהם מבקשים להביל את כולנו למלחמה נוראה חדשה; וכולם יודעים איך היהודים הם.!

השאלה שנשאלה רק לעתים רחוקות בעבר: לשם מה ולאיזו מטרה תירוצים אילו !?

אחרי 50 מיליון הרוגים במלחמת העולם השנייה,

האם השאלה הזאת נשאלת מספיק כיום?

"הם עדיין לא מקשיבים. אולי לעולם לא יקשיבו", דון מקלין

 

*  השאיפה להשתלטות עולמית ע"י אידיאולוגיה טוטליטרית המקדשת הקרבת דם אדם